תרומה לקהילה

אני רואה חשיבות רבה במעורבות חברתית ועשייה למען הקהילה.
במסגרת מעורבות זו נרקם שיתוף פעולה עם בית איזי שפירא בפרוייקטים מגוונים בתחום העיצוב הגרפי.


בית איזי שפירא פועל לשינוי באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, באמצעות פיתוח שירותים חינוכיים-טיפוליים, שינוי חברתי וקידום מודעות בקהילה, פיתוח, מחקר והכשרה.